top of page
Lachende vrouw

Valanalyse

Achtergrond

Met de Valrisicotest schatten we in of u een laag, matig of hoog valrisico heeft. Aan de hand van valgeschiedenis, valangst en mobiliteitsstoornissen kan snel worden ingeschat of er sprake is van een verhoogd valrisico. Wanneer u al eens bent gevallen dan zijn er meerdere factoren die de hoogte van het valrisico bepalen. Zonder val wordt er gekeken naar mobiliteitsstoornissen en valangst. 

Blijkt uit de Valrisicotest dat er sprake is van een hoog valrisico dan kunnen we de Valanalyse uitvoeren. De Valanalyse is een uitgebreide valrisicobeoordeling en brengt alle oorzaken in kaart die zorgen voor een hoog valrisico. Met behulp van vragen en testjes stellen we vast of u bijvoorbeeld bang bent om te vallen, veel medicijnen gebruikt, oogproblemen heeft of vaak duizelig bent. Wanneer je alles in kaart hebt gebracht kunnen wij advies op maat geven.

Doe de test

Vult u aub uw gegevens in en geeft u daarna alstublieft antwoord op de volgende 3 vragen.

Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen?
Bent u bezorgd om te vallen?
Heeft u moeite met bewegen, lopen of balans houden?
Bent u ouder dan 65 jaar?
Iemand mag contact met mij zoeken voor deelname

Bedankt!

bottom of page