top of page
Ouder echtpaar buiten

Korte informatie

Vanaf 2024 slaan de gemeente Assen, Vaart Welzijn en 4 grote fysiotherapiepraktijken de handen in een. Gezamenlijk nemen zij de verantwoordelijkheid om voor de inwoners van de Gemeente Assen een passende valpreventie cursus aan te bieden. De cursus wordt vergoed door de gemeente nadat u bent gescreend door Vaart Welzijn. Lees hieronder uitgebreide informatie. 

Informatie

Alle gemeenten hebben in 2023 van het Rijk de taak gekregen om een ketenaanpak Valpreventie in
te richten voor haar inwoners van 65 jaar en ouder. Dit is vastgelegd is het Integraal Zorg Akkoord
(IZA) en het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). Het doel is dat professionals vanuit sociaal en
medisch domein veel intensiever met elkaar gaan samenwerken rondom kwetsbare groepen.

 

De ketenaanpak valpreventie is gericht op thuiswonende ouderen van 65 jaar of ouder (met een
verhoogd val risico) en bestaat uit:
- Opsporing (risico-inschatting),
- Screening (valanalyse),
- Inzet van erkende beweeginterventies.

In ons uitgebreide stappenplan kunt u eenvoudig zien hoe een traject valpreventie in zijn werk gaat.

bottom of page